Ik hou van Merken.

INSPIRATIE VOOR MERKLIEFHEBBERS

Arjan Kapteijns

Visies

Overbrug de kloof met Strategisch Design

Merken die op zoek gaan naar een commerciële adviseur hebben vaak de keus uit twee basissmaken: een consultant of een bureau.

In de wereld van de consultants heerst het primaat van de rationaliteit en de wetenschappelijkheid. U kunt er terecht voor een doorwrochte, logisch onderbouwde analyse van uw markt, de sterktes en de zwaktes, de kansen en de bedreigingen. Of voor een strategisch advies over uw merkpositionering of een nieuw business model.

Hoe waardevol een dergelijke analyse of strategisch advies ook is, uiteindelijk blijft u zitten met de vraag: ‘Wat gaan we nu concreet doen?’ Want het eindproduct van een consultant is meestal een weliswaar indrukwekkend en doorwrocht rapport maar geen inspirerend creatief concept dat richting geeft aan uw marketingactiviteiten.

Daarvoor moet u uiteindelijk zijn in de wereld van de bureaus. Want de bureauwereld weet al sinds jaar en dag een onuitputtelijke bron van inspirerende, intuïtieve, creatieve talenten voor de rationele business wereld te ontsluiten. Talenten die in staat zijn complexe problemen te vertalen in simpele en practische creatieve oplossingen.

Daarbij wordt de ontwikkeling van strategie en concept onverbrekelijk met elkaar verbonden. Want pas als een abstracte strategie in een inspirerend richtinggevend concept wordt vertaald, komt deze echt tot leven. Pas dan kunt u ook echt bepalen of u met deze strategie in de praktijk uit de voeten kan. Sterker nog, vaak kunt u dan pas echt de consequenties van een strategische keuze overzien.

Daarom pleit ik er al sinds jaar en dag voor om bij een strategie ontwikkelingsproces, de abstracte strategische scenario’s creatief te vertalen met behulp van wat ik noem: Strategisch Design. Strategisch Design zou je een onderdeel kunnen noemen van het tegenwoordig heel hippe Design Thinking.  Strategisch Design helpt met het overbruggen van de gapende kloof tussen de analytische en creatieve wereld.

U kunt nu uw strategische beslissingen met beide hersenhelften onderbouwen en voorkomt dat uw keuzes in een latere fase niet aansprekend creatief te vertalen blijken te zijn. Of nog veel erger: Dat uw strategische keuzes heel anders blijken uit te pakken dan u ooit bedoeld heeft.

Een variant van deze column is eerder gepubliceerd in Tijdschrift voor Marketing.

Connect with Arjan Kapteijns

  • Linkedin
  • Twitter
  • Mail

Latest Tweet


Gerelateerde artikelen